1. Przeżywamy w Kościele okres Adwentu. Niedziela dzisiejsza nosi nazwę Gaudete – „Radujcie się!”. Nazwa ma swoje źródło w Biblii, w znanym nam tekście świętego Pawła do Filipian (Flp 4,4-5): „Radujcie się zawsze w Panu, raz jeszcze powtarzam: radujcie się! Pan jest blisko”. Dlatego też w dzisiejszej liturgii zamiast fioletowych pojawiły się szaty różowe. Ta zmiana koloru przyjęła się od zwyczaju błogosławienia przez papieży w Rzymie i rozdawania róż w tę właśnie niedzielę.

2. Potrzeba nam, w krzątaninie codzienności – czasu na zastanowienie, na korektę własnej drogi wiodącej przecież nieuchronnie ku ostatecznemu spotkaniu z Bogiem – Sędzią. Kościół chce nas przygotować_ na spotkanie z Chrystusem poprzez adwentową spowiedź. W poniedziałek, 23 grudnia, odbędzie się w naszej parafii spowiedź z udziałem księży dekanatu unisławskiego.

3. Dzisiaj rozpoczynamy też Kwartalne dni modlitw o chrześcijańskie życie rodzin. Nie lekceważmy współczesnych zagrożeń i zorganizowanych ataków wrogów rodziny. Jest ona przecież pierwszym, podstawowym i naturalnym środowiskiem chrześcijańskiego wychowania i przekazywania wiary. Trosce o trudną codzienność naszych rodzin niech towarzyszy modlitwa, także ta wspólnotowa domowego Kościoła.

4. Spotkanie opłatkowe dla ministrantów i lektorów w poniedziałek 23 grudnia w salce o godz. 15:30. 6. Za tydzień, w niedzielę(22 grudnia), o godz. 15.30 zapraszam na spotkanie Radę Parafialną.

5. Za tydzień w niedzielę o g. 12:00 spotkanie kandydatów do bierzmowania.

5. Wszystkim tym, którzy w bieżącym tygodniu obchodzą imieniny, urodziny, oraz wszelkie jubileusze i rocznice, składam najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, wielu łask Bożych oraz wszelkiej pomyślności -„Szczęść Boże”.