PARAFIA PW. ŚWIĘTEGO WAWRZYŃCA

O miejscowości źródła donoszą już ok. 1220 r. W okresie średniowiecza Kijewo znajdowało się w rękach zakonu krzyżackiego, aż do ogłoszenia postanowień drugiego pokoju toruńskiego. Już w 1277 roku pojawiają się pierwsze wzmianki dotyczące ośrodka religijnego w Kijewie. Murowany kościół zbudowano w drugiej połowie XIII wieku. W 1616 roku świątynie strawił pożar i w 1674 odbudowali go dominikanie z Chełmna. Drewniana wieża została dobudowana w 1757 roku. 

Świątynię gruntownie odbudowano w roku 1900.

Jest to budowla murowana z kamienia i cegły, jednonawowa, orientowana, kryta dwuspadowym dachem. Od zachodu wznosi się drewniana dwukondygnacyjna i czworoboczna wieża, zwieńczona krzyżem na szczycie namiotowego dachu.

Wnętrze kościoła kryje sklepienie kolebkowe o skośnych połaciach bocznych. Późnobarokowy ołtarz główny z przełomu XVII i XVIII wieku z obrazem św. Wawrzyńca stanowi pierwotne zwieńczenie ołtarza z kościoła pofranciszkańskiego w Chełmnie. Dwa ołtarze boczne z XVIII wieku zdobią rokokowe antepedia. Najstarszymi elementami wyposażenia są gotyckie rzeźby: Pieta z około 1380-1390 roku i Matka Boska z Dzieciątkiem z 1420-1430 roku. Z XVI wieku pochodzą rzeźby Matki Bożej Bolesnej i św. Jana Ewangelisty z Grupy Ukrzyżowania. Ponadto na uwagę zasługują nieco młodsze zabytki sztuki sakralnej, jakimi są trzy feretrony. Pierwszy z przełomu XVII i XVIII wieku posiada rzeźbę Matki Bożej Niepokalanie Poczętej, drugi obrazy Matki Bożej Różańcowej i św. Tadeusza, zaś trzeci zdobią wizerunki Najświętszej Marii Panny z Dzieciątkiem i św. Izydora(oba feretrony pochodzą z XVIII/XIX wieku. Obecnie od kilku lat wszystkie zabytki są poddawane kompleksowej renowacji pod okiem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu.