KOLĘDA 2018 – 2019 - kolędy bez oznaczenia godziny rozpoczynają się zawsze o godz. 15:00.

27.12 – Zaroślak ( od p. Orłowskich do p. Rzeźnikowskich).

28.12 - Zaroślak (do p. Bajera) od g. 12:00

29.12 – Kijewo Szl. od p. Wereszcz. do Dworca – od g. 12.00.

30.12 – Szymborno – Gospodarze – od g. 13.00.

2.01 - Sztokowo - g. 13:00.

3.01 – Szymborno – wieś.

5.01 – Kijewo od p. Kołodziej, pałac do p. Baranowskich – g.13:00

6.01 - Kijewo Os. od p. Motylewskiej do p. Mondrz. od g. 13:30.

7.01 – Kijewo od p. Zimerman.

8.01 – Kosowizna – stare bloki.

9.01 – Bągart, od p. Zięba, wieś Bągart do p. Rusak.

10.01 – Warszawka – Kijewo Szlach. do p. Kańskich.

11.01 – Kijewo – Osiedle – od p. Kańskich do końca i nr 42.

12.01 - Kosowizna od p. Michalik – od g. 13.00.

14.01 - Kosowizna – nr 18.

15.01 – Kosowizna – nr 20.

16.01 – Kijewo od Szkoły do Ośrodka Zdrowia.

17.01 – Kijewo Szl. od p. Buczkowskich do Parku.

18.01 – Napole.

19.01 - Kijewo od p. Reckich do p. Skrzeszewskich od g.13:00.

20.01 - Kosowizna - nr 16. g. 14

21.01 – Dorposz od p. Szukały.

22.01 - Dorposz od p. Muszyńskiej do p. Drzewieckich.

23.01 – Płutowo od Gajówki i blok.

24.01 - Płutowo do Pałacu.

25.01 – Płutowo od Figury.

26.01 – Bągart, od p. Mrzygłód do p. Dudek – od g. 12:00.

27.01 – Kolęda na życzenie. g. 14:00.